பெண்களுக்கானசிகை அலங்காரம்

அனைத்து வகையான சிகை அலங்காரத் தேவைகளுக்கும்
பிக்கரிங் நகரில் சிறப்பான சேவையுடம்

‘மரியாஸ் கெயர்’

சிறந்த சேவை.
குறைந்த கட்டணம்.மேலதிக விபரங்களுக்கு

647-302-2349

Looking for a Tutor

We are looking for a Science
and math tutor for grade 9
student. In Durham region.
Weekday evenings and
weekends. Please email
cheema_25@live.ca

குளிர்கால ஒன்றுகூடல்

கனடாவில் உள்ள மொறட்டுவைப்பல்கலைக்கழக பழைய தமிழ் மாணவர் ஒன்றியத்தால்

ஒழுங்கு செய்யப்படும் குளிர்கால ஒன்றுகூடலும் இராபோசன விருந்தும்

பெப்ரவரி 27 ஆம் திகதி (February 27, 2016) சனிக்கிழமை
மாலை 5.30 மணி முதல்
New Jaasmin Banquet Hall – Markham.
416-817-8479

வேலை வாய்ப்பு

ரொறன்ரோப் பல்கலைக்கழகத்தில்
பல பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்க கோரப்படுகின்றன.
http://www.hrandequity.utoronto.ca/careers.htm என்ற இணைத்தளத்தில் விண்ணப்பிக்கவும்