மரண அறிவித்தல் : திரு முருகேசு லீலானந்தன்

155

பெயர்:      திரு.முருகேசு லீலானந்தன்

பிறந்த இடம்:      யாழ் அராலி

வாழ்ந்த இடம்::      கனடா

திகதி:      21.02.2016