மட்டக்களப்பில் அபிவிருத்தி வேலைகளை விரைவுபடுத்தப் பணிப்பு!

101

ட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் போரதீவுப்பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவில், கிராமிய உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 43 மில்லியனும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒதுக்கீடு சார் அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் 3.84 மில்லியனும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட திட்டமிடல் பணிப்பாளர் ஆர்.நெடுஞ்செழியன் தெரிவித்தார்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்களை விரைவுபடுத்துதல் தொடர்பான அமைச்சு மற்றும் அரசாங்க அதிபரது அறிவுறுத்தல்களுக்கமைவாக இந்த அபிவிருத்தித் திட்டங்களை விரைவுபடுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. போரதீவுப்பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவில், கிராமிய உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளுர் வீதிகள், கைத்தறி நிலையம், உள்ளிட்டமைகள் சார் வேலைத் திட்டங்களுக்கென 43 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே போன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒதுக்கீடு சார் அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் மதத் தலங்கள் திருத்த வேலைகள், பாடசாலை நூலகங்கள் அபிவிருத்தி, பாடசாலைகளுக்கான உபகரணங்கள் வழங்கல், விளையாட்டுக் கழகங்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கல், கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களுக்கு உபகரணங்கள் தளபாடங்கள் வழங்கல், பாடசாலைகளின் சுற்றுமதில் அமைத்தல், உள்ளிட்ட பல்வேறு அபிவிருதித்திட்டங்கள் 38 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாவுக்கான வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இவ் வேலைத் திட்டங்களில் பெரும்பாலான வேலைத் திட்டங்கள் நிறைவு பெற்றுள்ளதுடன் நிறைவடையாத வேலைத் திட்டங்களை விரைவுபடுத்துமாறும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.