உயிர்ப்பு பெண்கள் நாடகப் பட்டறையின்

உயிர்ப்பு பெண்கள் நாடகப் பட்டறையின் ஜந்தாவது மேடையேற்றம் உயிர்ப்பு - 5 2016 மார்ச் 05, சனிக்கிழமை மாலை 6.00 மணி. மூன்று நாடகங்கள்: ·    கங்கு ·    சாம்பல் பறவைகள் ·    பகைப்புலம் 2006ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட உயிர்ப்பு பெண்கள்...

பொருளாதார ஒப்பந்தம் ஒன்றே வழி!

ஒன்ராறியோ மாகாணத்தின் வடபுலத்தில் வாழும் பழங்குடி மக்களின் தலைவர்கள் தமது சமூகங்களில் " மருத்துவ, பொதுசன சுகாதார அவசரகால நிலைமை" ஏற்பட்டுள்ளதாகப் பிரகடனம் செய்துள்ளனர். குடிதண்ணீர்த் தட்டுப்பாடு, அத்தியாவசியமான மருந்துகள் இன்மை போன்ற...

ஒன்ராறியோ மாகாண அரசின் வரவு செலவுத் திட்டம்: யாருக்கு வெற்றி?

கடந்த வியாழக்கிழமை, பெப்ரவரி, 28 அன்று ஒன்ராரியோ மாநிலத்தின் வரவு செலவுத் திட்டம் வெளியிடப்பட்டது. பலத்த ஆச்சரியங்களை ஏற்படுத்திய இந்த வரவுசெலவுத் திட்டம் பலரை நிமிர்ந்து பார்க்க வைத்துள்ளது என்பத்கில் ஐயமில்லை. இத்தகைய...

தொறொன்ரோவில் கேபிள் கார்!

இது ஓ! கனடா இல்லை!! ஓ, தொறொன்ரோ என வைத்துக் கொள்ளலாம். இங்கு வாகனம் வைத்திருப்பவர்களுக்கும் வாகனம் ஓட்டுபவர்களுக்கும் வரமாகவும் சாபமாகவும் இருப்பது டொன்வலி பார்க்வே  ( Don Valley Parkway) என...

அதிகரித்துவரும் வீடற்றோர் தொகை!

தொறொன்ரோ: அதிகரித்துவரும் வீடற்றோர் தொகை! சமாளிக்க முடியாமல் திணறும் தற்காலிக முகாம்கள் ! "கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் இருவர் குளிரினால் வீதியில் விறைத்துக் கிடந்தநிலையில்  ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டபோது இறந்துவிட்டிருந்தனர். இன்னொருவர் ஒரு ட்றக்...

குர்திஷ்சோடு நிறுத்துவது நல்லது!

யசிடி மக்களை இஸ்லாமிய அரசு இனவழிப்புச் செய்ததை நாம் அறிவோம். ஏராளமான யசிடிப் பெண்களைப் பாலியல் அடிமைகளாக இஸ்லாமிய அரசு சிறைப்பிடித்தது. இவர்களில் பலர் சந்தையிலே விற்கப்பட்டனர். குர்டிஷ் விடுதலைப் படையினரின் வெற்றிகரமான...

உலகின் மூப்புற்ற பெண்ணாக கனடியர் ஒருவர்.

கனடா- தங்கள் பிள்ளைகளிற்கு முன்னர் தாங்கள் இறப்பதை பெற்றோர்கள் விரும்புவது உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும்.ஆனால் குறிப்பிட்ட காலத்தையும் மிஞ்சி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சிசிலியா லொறென்ட் இது கடினமானதென நிரூபித்துள்ளார். லோறன்ட் கடந்த ஞாயிற்றுகிழமை...