துயர் பகிர்வோம்

துயர் பகிர்வோம்

மரண அறிவித்தல் : திரு முருகேசு லீலானந்தன்

பெயர்:      திரு.முருகேசு லீலானந்தன் பிறந்த இடம்:      யாழ் அராலி வாழ்ந்த இடம்::      கனடா திகதி:      21.02.2016