மென்மையாய் கொல்லும் விளம்பரங்கள்

-சுமதி பாலராம் விளம்பரங்கள் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களை மையமாக வைத்து விவரணப்படங்களை எடுத்து வருபவர் ஜீன் கில்போன். இத்தகைய  விவரணப்படங்களுக்காக அவர் பல விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.  “Spin the Bottle", “Deadly Persuasion"...

இறுதியில் தமிழ் மக்களுக்குக் கிடைக்கப்போவது என்ன?

இலங்கையில் புதிய அரசியலமைப்பக் கொண்டுவருவதற்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவ் வேளையில், அதற்கான முன்மொழிவுகளை தமிழ் தரப்பு முன்வைக்க வேண்டியுள்ளது. ஏற்கெனவே தமிழ் மக்கள் பேரவை ஒரு திருத்த வரைபை முவைத்துள்ளது. தமிழ்...