பாண்

எனது கணவரை விட நான் 20 வருடம் இளமையானவள். அவருடைய முதல் மனைவி குழந்தைப்பேற்றின் போது இறந்துவிட்டாள். அவர் ஒரு நல்ல மீன்பிடிகாரர். அவருக்கு சொந்த வீடு இருந்தது. தேவையான காலம் வரும்போது...

தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வு சாத்தியமாகுமா?

இலங்கைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் 1000 ரூபா சம்பள அதிகரிப்புக்கான கோரிக்கை தொடர்தும் இழுபறிநிலையிலேயே இருந்துவருகிறது.இலங்கையின் புதிய நல்லாட்சியல் அரச ஊழியர்களுக்கு 10,000 ரூபா சம்பள அதிகரிப்பும், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு  2500 சம்பள...