மருத்துவம்

மருத்துவம்

காய்ச்சல் வலிப்பு

காய்ச்சல்வலிப்பு பொதுவாக ஆறுமாதம் முதல் ஆறு வயதுடைய குழந்தைகளையே பாதிக்கின்றது. குழந்தைகள் வளரும் போது காய்ச்சல்வலிப்பு பொதுவாக நின்றுவிடும். எனினும் ஒரு சில குழந்தைகளையே அது தொடர்ந்தும் பாதிப்படையச் செய்கின்றது. காய்ச்சல்வலிப்பு, காய்ச்சலின் போது...

வைத்தியரை கேளுங்கள்.

பெயர் குறிப்பிடவில்லை ஆண் (28) ,மண்டைதீவு கேள்வி : எனது  உடல் வியர்வை மணப்பதாக நண்பர்கள் சொல்கிறார்கள். இதனால் அலுவலகத்தில் நண்பர்கள் அருகில்செல்ல சங்கடமாக இருக்கிறது. வாசனைசோப் உபயோகித்தேன். வாசனைத்திரவியம் பாவித்தேன். ஆயினும் சரியான...

கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் வீட்டில் செய்ய வேண்டிய பிரசவத்திற்கான ஆயத்தங்கள்

உங்கள் குழந்தையின் பிறப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நீங்கள் உங்களிற்கும் உங்களுக்கு பிறக்கப்போகும் குழந்தைக்குமான ஆயத்தங்களை பிரசவ காலம் நெருங்கும் போது செய்யவேண்டி இருக்கும். இந்த ஆயத்தங்கள் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருத்தல்...

எடை தூக்கும் பயிற்சியில் தவறு விடும் ஆண்கள்

உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் கட்டுகோப்பைப் பற்றி பேசுகையில் எடை தூக்கும் பயிற்சி என்பது அதிகமாக பேசப்படும். இதில் பல விதமான பயன்கள் இருந்தாலும் கூட எடை தூக்கும் பயிற்சியைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள...